ARBETSORDER

Typ av arbetsorder: Mätning
Tidpunkt: 2023-06-01 14:00
Kundamn: Elive Johansson
Adress: Industrigatan 8, Frändefors Navigera
Telefon: 1234567890 Ring
Följande ska mätas: Markiser